Metoodika

Laulame ja mängime instrumente ainulaadsel beebipilli meetodil (selgituseks, et meie muusikaringis kasutab lapsevanem oma beebi keha pillipartii selgeks õppimisel – niisiis, beebi on pill). Tulemuseks on õppimise ring, mis algab ja lõpeb lapse arendamisega. Vanematel ei pea olema mingit muusikalist ettevalmistust, ent oma lapse keha beebipillina kasutades (so juhendaja selgituste abil õiges rütmis patsutades, silitades, sõrmitsedes) saavad nii basskitarri-, plokkflöödi-, cajoni- kui kehapillipartiid selgeks ühe lühikese tunni jooksul. Selliselt valmib ühine beebibänd, kus lapsevanemad mängivad koos mõnusa gruuviga lastelugusid – klaveril, cajonil, basskitarril, plokkflöödil, viiulil,  lauldes.

Fotod: Lilli Tölp, Ketlin Lääts

Siiski pole selles muusikaringis olulisim mitte perfektne loo ettekanne tunni lõpus. Vähemalt niisama tähtis on harjutamisprotsess. Siin kohtuvad analüüs ja süntees – loo pillipartiid võetakse klotsidena lahti ja pannakse erinevates kombinatsioonides kokku. Selliselt kujundatakse väikestes ajudes võimekus arendada tähelepanu juba varakult ja näilise pingutuseta, pakkudes tajule võimalust jälgida erinevaid pidevusi, st erinevatest heliallikatest pärinevaid muusikalisi liine. Beebide jaoks aga toimub õppimine põhiliselt kahe meelekanali kaudu – helisid kuulates ja pillipartii rütmi taktiilselt tunnetades (kui vanem parasjagu “harjutab oma partiid “beebipillil”). Usume, et beebiringis osalejate jaoks on olulisim tulem see, et nad hakkavad muusikat armastama suunaga seestpoolt väljapoole, teadvustades juba varakult muusika elemente ja nendest elementidest koosnevaid muusikalisi liine.

Kõik õigused kaitstud karlovabeebipill.com 2023